Видинският филиал на Русенския университет обяви магистърски програми за учители

Фрагмент от ''Цветовете на деня'', 21.06.2018 г.

Филиалът на Русенския университет "Ангел Кънчев" във Видин представи магистърски програми за академичната 2018-а/2019-а година. Специалностите са предназначени за учителска квалификация за учители в средното образование. Кандидатите трябва да имат педагогическо образование. Обучението е в редовна и задочна форма. Административният директор на филиала във Видин Момчил Станков обяви специалностите:
"Информатика и информационни технологии в образованието", трисеместърен курс. Дава квалификация "учител по информатика и информационни технологии", предназначен е за учители с друга квалификация. "Методика на обучение по математика", също три семестъра. Дава квалификация "учител по математика". Предназначена е за учители с друга квалификация. "Прогимназиален етап английски език"- три семестъра. Дава квалификация "учител по английски език". Тя е за пети-седми клас. Предназначена е за учители с друга квалификация. "Информационни технологии в обучението по математика и информатика"- два семестъра са, повишаване на квалификацията на учителите по математика и информатика... И "Съвременна българистика и образование"- два семестъра за повишаване на квалификацията на учители по български език."
Кандидатстването за магистърските програми е с дипломата от завършеното висше образование и е до септември.

Повече подробности за обучението в магистърските програми чуйте в звуковия файл.

Още от 12+3