Елитният планински полк търси бойци от Кърджали (Видео)


Алпийският полк в Смолян обяви конкурс за 25 нови места за професионални войници. Изискванията са кандидатите да са на възраст до 28 години и да имат завършено средно образование. Заплащането е значително по-високо от средното за региона, използват се и много социални придобивки.

 В алпийския полк в Смолян могат да служат само най-добрите. Това е елитно поделение, създадено да изпълнява задачи там, където другите не могат да стигнат. Алпийските стрелци са гордостта на българската армия. Командирът им полковник Димитър Кацаров разказва, че в поделението се създават специфични военни умения , в оснавата на които са алпинизма и карането на ски. Това привлича много младежи, за които тези екстремни спортове са любими. Кандидати за служба има от цялата страна, в полка вече служат младежи от Кърджали, Момчилград и Крумовград.

 От миналата година алпийският батальон в Смолян стана полк. Новите места се попълват поетапно. Документи се подават във всяко военно окръжие в страната. Ако бъдат одобрени, кандидатите полагат изпит за физическа пригодност и решават тест за интелигентност. Стартовата заплата за войник е 900 лева. Към нея военнослужещите получават допълнително възнаграждение за дадените дежурства, има и премии за постигнати добри резултати. Военнослужещите получават безплатна храна по време на дежурствата, безплатни са дрехите и пособията, от които се нуждаят. Военните получават напълно безплатно медицинско обслужване в елитни медицински заведения - военните болници в страната. Поемат се част от пътните им разходи, част от наема, ако решат да наемат жилище в Смолян. Те и семействата им могат да почиват на символични цени в базите на Минестерството на отбраната.  

 Минидстерството има дългосрочна програма за развитие на Въоръжените сили, част от нея е и очакваното повишаване на заплатите на военнослужещите от началото на следващата година. Моето разбиране е, че увеличението трябва да засегне основно войнишките заплати, за да могат младите хора да имат сигурност и стимул да избират и да се реализират във военната професия, казва полковник Кацаров.

  Конкурсът за прием в алпийския полк е в началото на октомври, но срокът за подаване на документи е до 14 август. Документи могат да се подават във всяко военно окръжие в страната, като идрично се посочи, че се кандидатств аза 101 алпийски полк.  Командването на полка се надява на сериозен интерес от страна на младежи от Кърджали.
Още от БНР уеб