Започна "Археологическо лято Видин- 2018"

На три подобекта работят това лято археолозите в Рациария

| обновено на 10.08.18 в 18:45
Фрагмент от ''Цветовете на деня'' на 10 август 2018 г.

20 хиляди лева са отпуснати от Министерството на културата за теренна дейност в района на античното средище Рациария, на територията на видинското село Арчар. За шеста по ред година доцент д-р Здравко Димитров ръководи археологическите разкопки. Работата на екипа е съвместно с Регионалния исторически музей във Видин. Редовните археологически разкопки на един от най-големите римски градове в България Рациария бяха възстановени по инициатива на Министерството на културата и на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Разкопките на Рациария започнаха на 6 август и ще продължат до края на месеца. Работи се на три подобекта, каза доцент д-р Здравко Димитров:

"В момента се работи на първия подобект- централната зона на Рациария. Това е един комплекс, проучван още през 80-те години на миналия век от българо- италианска експедиция. Нарича се резиденцията на провинциалния управител. Около нея се разкриват нови сгради от късната античност, столичния период на Рациария, периода, в който този голям римски град е бил столица на римската провинция Крайбрежна Дакия. В тази кампания ние имаме идеята почти да завършим проучването на инсулата (застроеното с жилища правоъгълно пространство, очертано от пресичащите се под прав ъгъл градски улици), на сградата, която се разполага северно от резиденцията и би могла да свърже археологическите комплекси от тази резиденция с късноантичната баня, която проучихме спешно още през 2013-та година заради иманярските разрушения. През миналата година на Рациария ние започнахме да навлизаме в една много трудно достъпна зона- западната крепостна стена и западната порта. Там са извършени археологически проучвания от колегите от музея във Видин през 70-те, 80-те години (на миналия век). ..Това, което направихме през миналата година, е да установим на какво ниво са запазени тези стари проучвания- каква е височината на зидовете, доколко те са били разрушени от иманярската инвазия, за да се предприемат нови мерки за спешна реставрация и консервация. Също и тези зони на западната крепостна стена да се включат в бъдещи проекти за социализиране и експониране на обекта. При западната крепостна стена положението наистина е много тежко. Има огромни насипи и дълбоки изкопи от булдозерите от иманярската дейност.

Една трета зона, в която смятаме да открием разкопки тази година, е в самия край на село Арчар, в турската махала, съвсем близо до пътя София- Видин, в района на бивш пионерски лагер. Има инициатива на Община Димово там да бъде създаден посетителски център и там да има малък музей с доста голяма част от откритите архитектурни паметници."

Зоната в района на бившия пионерски лагер е от особен интерес за археологическата наука в България, според доцент д-р Иво Топалилов от екипа, който извършва разкопките в Арчар.  Има находки, които сочат, че там е имало светилище на Диана,  посещавано и от римските императори:

„Там очакванията ни са изключително големи от научна гледна точка, наред със сектора, който проучваме северно от резиденцията.“

След възобновяване на редовните археологически разкопки в Арчар, значително са намалели иманярските набези на обекта, който е опустошаван повече от 25 години.

„Набезите значително намаляха. Дори мога да кажа, че горе на самия обект няма иманярски набези… Това позволява да работим спокойно. С тези археологически разкопки, които сега продължаваме, се надяваме, че през следващата година ще може да се разкрие цял квартал“- каза Илко Цветков от Регионалния исторически музей във Видин.

Освен в районна на античното средище Рациаирия, Министерството на културата финансира археологическите разкопки на още пет обекта в региона.

„Благодаря на Министерството на културата, което тази година е доста щедро към видинска област. Тази година се правят разкопки на две пещери в района на Белоградчик- „Редака“ и „Козарника“, с френски екип в „Козарника“. Продължава проучването на местността Анище, начело с доцент Торбатов. От първи септември започваме разкопки на бронзовия некропол в Балей и вероятно тази година ще приключим проучването на некропола, поне в тази част, която е на общинска земя. Що се отнася до неолитното селище при Майор Узуново, там за първи път е осигурено държавно финансиране. Разкопките ще са през октомври.

Със собствени средства и с помощта на работници по временната заетост ще работим само Бонония. Всички други обекти са субсидирани по програмата за археологически проучвания на Министерството на културата“- каза директорът на Регионалния исторически музей във Видин Фионера Филипова.

При разкопките на крепостната стена на Бонония ще е отново екипът на доц. д-р Здравко Димитров след като приключи работа в района на Рациария.


Още от Цветовете на деня