Опасно е заради дефицита на кадри - учител да се става с курс

Интервю с Юлиян Петров, лидер на СО на КТ''Подкрепа''

Процесът на отлив от учителската професия е съпътстван от други негативни процеси и ако те не се преодолеят, то интересът към учителството ще продължи да затихва. Това се казва в позиция на синдикат Образование към КТ "Подкрепа".

Позитивното днес е, че все още криза за учители няма, макар и тази тенденция да нараства застрашително. 

Днес в България е налице безспорно криза на интереса към учителската професия. В противовес с нашата вековна традиция на респект към образованието, сегашната криза е свързана с неоправдан дефицит на доверие към педагогическата професия, липса на доверие към значителна част от образователните институции, които не са предпочитани от родителите и един тревожен процес на елитизиране на други, считани за специални и престижни, гарантиращи връзки и успех в живота за техните деца.

Според лидера на синдиката Юлиян Петров компенсирането на недостига на преподаватели по някои специалности с  пенсионери, с неправоспособни учители е индикатор за проблем в  политиката и то не само формален, а е тревожен феномен за деградация на отношението и респекта към образованието. Показателно е, че през 2018 година ще се пенсионират над 4000 учители, а желанието на младите по възраст учители не се е променило спрямо миналата година и е рамките на 1% от общия брой на учителите.

Ако ние като народ се примирим с усещането, че професията на учителя е лесна, достъпна и възможна с едногодишна преквалификация, това ще гарантира неизбежен упадък на образователната система. По думите на министър Вълчев, МОН обмисля да създаде корпус от специално обучени учители, които да бъдат  изпращани в райони с най-голям недостиг на педагози. Ведомството предвижда в края на тази или началото на следващата година да стартира Национална програма, чрез която хора, които не са учители, но желаят да преподават, да могат да влязат в училище и да бъдат подкрепени в рамките на една година да придобият педагогическа правоспособност.

Оставайки глухи за идеята бъдещите учители да се подготвят за професията по „бърза писта“, само за няколко месеца, с предположението, че вероятно ще останат само няколко години в тази професия, ще гарантира още по-голям срив в образованието. Недопустимо е подготовката на бъдещите педагогически специалисти, които имат мисията да превърнат детето в личност, да подготвят бъдещето на страната, да бъде в рамките на такъв кратък срок. Това навява спомени за ПУЦ, Рабфак и други, разгромяващи образованието, практики от социализма. Несериозно е и безотговорно даже да се предположи, че човек, изграждащ човеци, може само с кратък курс и едногодишна квалификация да бъде пълноценен и изпълни своята социална и професионална роля. Такава политика ще промени из основи представата и вековните традиции за тази важна и ценена в много държави професия.

Ако се опитаме да определим най-големите препятствия пред учителската професия, ще изтъкнем  и изведем пред скоби две основни: затруднената и неефективна комуникация на учителите с някои родители и техни организации; непосилната бумащина в системата, каза още Юлиян Петров.

Цялото интервю е в прикачения звуков файл.


Още от Точно днес