130 години Университетска библиотека

Чуйте разговора с доц. Анна Ангелова и доц. Владислав Господинов
Университетска библиотека е създадена на 29 октомври 1888 година. В протокол №5 от заседанието на Председателството (тогава Академическият съвет се е казвал така) Александър Теодоров Балан – първият ректор пише собственоръчно „Да бъде създадена библиотека за учениците и учителите от курса“.

130-годишнината от създаването си библиотеката отбеляза с изложба от фотографии „Библиотеката, видяна през очите на двама фотографи“ и научна конференция.

Представените в изложбата фотографии на Университетската библиотека са дело на две поколения фотографи, твърде отдалечени във времето, принадлежащи към различни епохи. Черно-белите снимки са дело на фотографа Божидар Карастоянов, а цветните на Владислав Господинов.