Каква е задачата на пътната безопасност

Рикард Косини, представител на шведското Национално общество за пътната безопасност, за начините, чрез които Швеция е намалила броя на жертвите по пътя
След трагедията край Своге управляващите решиха да създадат нова Държавна агенция за пътна безопасност, като срок за изготвяне на нейната структура е зададен до началото на ноември месец. Основна функция на органа е да изготвя анализи и да отговаря за координацията между институциите в борбата срещу войната по пътищата. Новият модел за пътната безопасност у нас черпи опит от страни, доказали способността си да постигат успешна стратегия за опазване човешкия живот на пътя. Първенец в Европа е Швеция, а Рикард Косини, представител на шведското Национално общество за пътната безопасност, каза днес пред микрофона на Радио София, че основната задача на пътната безопасност е да спасява човешкия живот и да прави така, че инфраструктурата и трафика да не водят до тежки наранявания.

Швеция постига най-добрите резултати в Европа по пътна безопасност и успява да сведе жертвите до броя им такъв, какъвто е бил през далечната 1923 г., когато за разлика от днес е имало значително по-малко автомобили на пътя. Рикард Косини казва, че това е в резултат от  много неща. Рикард Косини

"Една основна промяна, обаче, беше направена през 1997 година. Тогава парламентът ни прие "Визия нула". Това беше голяма промяна в мисленето за всички шведи, за шведската администрация и ни накара да преосмислим начина, по който възприемаме пътната безопасност. В нашата система  имаме споделена отговорност, в която предприемачите и инженерите са отговорни при смърт, но ние, като oтделен индивид, когато напуснем дома си и се включим в движението, също носим отговорност за безопасността на другите", посочи Косини.

"Не съм запознат с действията по вашата безопасност", каза той относно нещата, които можем да интегрираме в България, за да изградим по-добър модел за пътна безопасност, но посочи ключовите фактори в Швеция.

"Един от тях е провеждането на политики на най-високо ниво - от политици по най-високите нива на властта. Трябва да е ясно за всички каква е основната цел, като в също трябва да изградите силна администрация, която да има водеща роля, да използва опита на  всички останали агенции и да се вслушва в тях. Трябва всички да взимат участие, да се срещат редовно и да постигат прогрес към общата цел. Трябва политиките за постигане на пътна безопасност да са общодостъпни, така че обществото да ги припознае", допълни Косини.

"Трябва да имате силни и ясни политики, които да не бъдат интерпретирани различно от основната идея, която е пътната безопасност и запазване на човешкото здраве", каза още Рикард Косини.

Целия разговор на Божидар Янев с Рикард Косини - чуйте в звуковия файл. 


Още от Трафик София