Изгражда се първият у нас център за компетентност

Акад. Чавдар Руменин с подробности за центъра
Тази седмица беше представен проектът за първия в България Център за компетентност по квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска „Квазар“. Проектът е съвместна разработка между ръководителите на четири университета у нас и три института на БАН. Идеята на този център, единствен по рода си не само у нас, но и в ЕС, е да обедини информационните и комуникационни технологии и тяхното пряко приложение за защита на критичната инфраструктура. Той ще бъде оборудван със съвременна апаратура, което ще позволи през следващите поне 10 години да се провеждат висококачествени научни изследвания, да се разработват нови продукти и прототипи в това число изкуствен интелект, сензорика и роботика, предаване на информация по нетрадиционни канали, които да се използват при бедствени ситуации. Как точно ще се случи това, кога ще бъде готов този високотехнологичен център и какво всъщност представлява квантовата комуникация ни разказва акад. Чавдар Руменин, директор на Института по роботика при БАН – водещата организация в проекта.