Децата на село - най-щастливи

Приятелският и семейният кръг са определящи за щастието на децата, показва националното представително проучване „Гласовете на децата“
Приятелският и семейният кръг са определящи за щастието на децата. Това показва национално представително проучване „Гласовете на децата“, проведено сред подрастващи, които са между  9 и 17 години, поръчано от УНИЦЕФ - България. Мнозинството от  децата - 81%, твърдят, че се чувстват щастливи, което е с цели 22 пункта повече от предходното изследване, проведено през 2001 година. 
Друг положителен резултат, който УНИЦЕФ отчита, е, че съвременните деца са по-информирани за опасностите около тях (като употреба на психоактивни вещества и алкохол) и за правата си, в сравнение с връстниците им преди години . 
Проучването е проведено през 2017 г., а  изследваната съвкупност се състои от 585 респонденти, от които 402 представляват националната извадка, а 183 респонденти са от малцинствени етнически групи, в институционална грижа и деца с увреждания. Целта е да се проучат нагласите на децата и младите хора в България по широк спектър от теми: щастливи ли са, как се чувстват в училище и вкъщи, в каква степен са интегрирани в съвременното общество, употребяват ли психоактивни вещества, чувстват ли се в безопасност, информирани ли са, знаят ли правата си, какво очакват от политиците и как виждат своето бъдеще. 
Макар възрастта, полът, населеното място и етническата принадлежност да не са сред факторите, които определят в голяма степен чувството за щастие, интересна подробност е, че децата в селата са най-щастливи, посочи Наталия Георгиева, консултант към УНИЦЕФ - България. 
Макар съвременните деца да проявяват критичност към училището, те са удовлетворени от посещението в него. Учителите са и на второ място сред хората, на които те имат най-голямо доверие, а логично - децата вярват най-много на родителите си. Най-ниско доверие подрастващите имат към правителството, президента и съда, като дори църквата изпреварва по доверие сред институциите. 
От проучването става ясно още, че половината от децата знаят за техни приятели, съученици или връстници, че пушат, като почти толкова свидетелстват за употребата на алкохол. Съпоставката на нагласите през 2001 и 2017 г. показва, че преди 16 години децата са били много по-скептично настроени по отношение на ситуацията в страната. 
Сега българските деца са оптимисти за собственото си бъдеще. Приблизително две трети от тях считат, че животът им ще бъде по-добър от този на родителите им, а 15% - че ще бъде много по-добър. Затова и 57% от респондентите искат да останат да живеят в България след като завършат училище, а 22 % да се преместят в друга държава. 
За да осигурят по-добро бъдеще за децата, от ДАЗД изготвят нова Национална стратегия за детето, която е с времеви хоризонт 2019 - 2030 г. 
Основните принципи, които се залагат в Националната стратегия, се базират на тези, които са приети в Конвенцията за правата на детето на ООН, а именно - недопускане на дискриминация; най-добър интерес на детето; право на живот, оцеляванe и развитие; право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид.
Още по темата - чуйте в звуковия файл.

Още от Ритъмът на столицата