Кои хора с увреждания трябва да подадат заявление за новата месечна финансова помощ?

Навярно доста от хората с увреждания, които до сега са получавали социална пенсия за инвалидност са останали неприятно изненадани, че към пенсията им за януари  добавката липсва. Причина за това  са промените в Закона за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари 2019 година. Според него помощта за хората с трайни увреждания вече ще се изплаща от социалните дирекции, а не от Националния осигурителен институт /НОИ/. Затова и датата на изплащането им е променена.

Какво още важно трябва да знаят хората с увреждания, които имат право на тази месечна подкрепа?

Новият закон обединява в една месечна финансова помощ социалните пенсии за инвалидност изплащани към друг вид пенсия, които хората с 50 и над 50 процента  загубена работоспособност или вид и степен на увреждане са получавали досега, плюс парите за социална интеграция, които включваха средства за транспорт, домашен телефон или лекарства. Първите изплащаше НОИ, вторите Агенцията за социално подпомагане. От 1 януари – всичко се изплаща само от агенцията. Тези хора, които получаваха досега и от двете места добавки, имат регистрация в Агенцията за социално подпомагане. Има обаче една група хора, които са получавали социалната пенсия само от НОИ. Точно те сега трябва да подадат заявление  в Агенцията / бел.авт. -  Дирекциите "Социално подпомагане" в съответното населено място, в което живеят/, за да заявят, че искат да продължат да ги получават, защото в Агенцията нямат данните им, каза за радио Варна  Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна.

"Важно е всички хора с трайни увреждания да знаят, че когато са взимали до сега интеграционни добавки от Дирекция "Социално подпомагане" не е необходимо да подават нови заявления. Ще получат новата финансова подкрепа по служебен ред. При нас помощите за януари се изплащат през февруари. Има, обаче, една група от хора с увреждания, които все още не са обхванати и не са получавали интеграционни добавки. Това са хора, които имат между 50 % и 70 % загубена работоспособност или вид и степен на увреждане, които не са получавали от НОИ тази четвъртинка от социално инвалидната пенсия. Тези лица би следвало да подават заявления в нашите офиси на Дирекция "Социално подпомагане", като трябва да знаят, че срока за подаването на тези заявления е 31 март 2019 г. ", уточни Адриана Григорова.

Кой колко ще получава след като изчисленията са направени по нов начин?

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% законът предвижда месечната финансова подкрепа да бъде 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 година.

За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. 

За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв.

За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест, новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв.

Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 година ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лева.

22 хиляди лица с трайни увреждания е подпомогнала през миналата година варненската Дирекция "Социално подпомагане". Всички те ще получат новата финансова помощ през 2019 година. В Дирекцията очакват и всички останали, които до сега не са кандидатствали при тях, да подадат заявления, за да се възползват от финансовата подкрепа.

Чуйте още в звуковия файл:
Още от БНР уеб