Едносменният режим на обучение ще затрудни някои старозагорски училища

зам.-кмет Иванка Сотирова

Изискването на Министерството на образованието за едносменен режим на обучение създава трудности на няколко старозагорски училища- съобщи зам.-кметът Иванка Сотирова. ГПЧЕ „Ромен Ролан“ намалиха приема си с една паралелка и от следващата година ще отговарят на това изискване. Строителната гимназия също от следващата година ще премине на едносменен режим след като намали приема и с вътрешно преустройство. За Гимназията по обществено хранене се очаква да бъде изготвен проект за дострояване на нови помещения, но тъй като училището е държавно, не може строителните дейности да се финансират от общината- допълва зам.-кметът. И Търговската гимназия ще приема по-малко ученици в следващите години, за да отговори на новите изисквания. Две са алтернативите пред СУ „Максим Горки“. Едната възможност е училището да намали приема си и да заложи паралелки от 5-ти до 12-ти клас, каквато е ситуацията с математическите гимназии. Другият вариант е пребазиране в сградата на Първо основно училище. Проблем има и при Второ основно училище, което също трябва да избере по какъв начин да отговори на министерската наредба за едносменен режим на обучение. Част от сграда е  паметник на културата и там не може да се строи- обобщава зам.-кметът Сотирова.