Читалище-паметник „Отец Паисий“ в Самоков

Чуйте предаването

Великият реформатор Митхад паша в средата на ХIX век е казал за самоковци, че „ не е срещал по-интелигентен народ никъде другаде в своя вилает“. Това дава основание да се счита, че читалищна дейност се е развивала много преди годината 1859, от която са намерени официални документи за учредяването на читалище в Самоков. След края на войните през 1919 г. е взето решение да се построи самостоятелна сграда и това става реалност през 1923 година, благодарение на известните тогава строителни фирми – Юруков и сие, Николов и едни от най-добрите скулптори на България – Николай Димитров, Иван Лазаров, Александър Андреев, Никола Ножаров, както и Ликурго Андреани – възпитаник на италианската Национална художествена академия.  С тяхно участие НЧ „Отец Паисий“ се превръща не само сграда за култура и знание, но и сграда-паметник на признателност към подвига на войните от Самоков и Самоковския район. Още интересни факти от историята на читалището и днешните продължители на делата на предците ще чуете в звуковия файл.