Акад. Петър Иванов: Населението на България се топи със стряскаща скорост

Акад. Петър Иванов


Демографията е наука за динамиката на човешката популация. Тя обхваща въпросите, свързани с големината, структурата и разпределението на населението.  Наблюдава процесите на раждане, смърт, миграция, застаряване. Установява зависимости при населението от гледна точка на образованието, етническа идентичност, религия, социална принадлежност.

Най-общо демографията е наука за населението и означава „народоописание“.

Населението в България ще падне под 6 млн. души през 2040 г - прогнозата бе направена от учени от Института за изследване на населението и човека към БАН, в края на миналата година. Според тях, една от основните причини населението да се топи, е миграцията. Процесът, от своя страна е продиктуван от ниския жизнен стандарт на населението у нас в сравнение с останалите страни-членки на ЕС . От БАН прогнозират, че през периода 2030 – 2035 г. броят на населението на възраст 40 – 65 години рязко ще спадне, както и на 15 – 39 годишните. Ще преобладава населението над 65-годишна възраст.

В следобедния блок на Радио Благоевград на 7 февруари се опитахме да дадем отговори на въпросите защо не успяваме да преборим демографската криза; и доколко е правилна политиката в тази посока.

В разговор с водещата Бойка Браткова, акад. Петър Иванов от Демографския институт към неправителствената Българска академия на науките и изкуствата /БАНИ/  коментира последните резултати. (чуйте звуковия файл)


Още от БНР уеб