Как да поканите журналист в училище – записванията започнаха

Илияна Николова - изпълнителен директор на ФРГИ

В ход е кандидатстването на училища от цялата страна в шестото издание на инициативата „Журналисти в училище“. И тази година Фонд „Валя Крушкина“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ отново дава възможност на ученици от цялата страна да поканят журналист в училище.

„Журналисти в училище“ е среща, на която учениците питат, а журналистите отговарят. Инициативата цели да повиши медийната грамотност сред подрастващите, да ги стимулира да бъдат активни граждани и да допринесе за тяхното кариерно ориентиране. До момента в срещите са взели участие близо 7000 ученици от цялата страна.

Фалшивите новини ще бъдат във фокуса на срещите и тази година. Учениците ще се запознаят с конкретни примери и ще получат съвети как да се предпазват от подвеждащите вести.

Конкурсът за първа година ще се реализира на два етапа. В първия етап се приемат кандидатури от страна на учители. Одобрените от първия етап на кандидатстване ще преминат интерактивно онлайн обучение, където ще научат как да въвеждат темата за фалшивите новини и как да ангажират своите ученици за организиране на училищна кампания по темата.

Във втория етап на конкурса участниците ще имат възможност да изпращат идеите си за училищни кампании, на които учителите ще бъдат ментори. В рамките на кампаниите учениците ще могат да поканят в своето училище журналист, свързан с наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“.

Променяйки формата на конкурса, организаторите си поставят за цел да ангажират цялата училищна общност в дейности за повишаване на медийната грамотност и да подпомогнат учителите да дискутират темата в час.

„Ние ще подкрепим учителите в организирането на кампанията. Инициативата е напълно безплатна, ние осигуряваме присъствието и на журналиста и покриваме разходите по транспорт“, уточни Илияна Николова - изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Крайният срок за кандидатстване е 1 март чрез сайта www.frgi.bg 

Подробностите чуйте в звуковия файл ...


Още от БНР уеб