Ще се пребори ли държавата с домашното насилие?

Защитени ли са жените след приемането на промените в Наказателния кодекс?

Чуйте разговора

Парламентът прие по-строги наказания при всички форми на домашното насилие. За убийство насилникът може да получи и най-тежкото наказание - доживотен затвор без право на замяна.

До 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор без право на замяна ще бъде наказанието за убийство при домашно насилие. За упражнена принуда, заплаха или телесна повреда, затворът е от 3 до 10 години.

Ще помогнат ли новите, по-строги мерки, предвидени в закона, да намалеят случаите на домашно насилие? Има ли достатъчно центрове за жертвите на домашно насилие у нас?
По темата в „Нашият ден“ разговарят Христиан Митев – НФСБ, депутат от правната комисия на НС и Катя Кръстанова, психолог от АНИМУС.

Събеседниците изтъкнаха и необходимостта да се работи индивидуално по места с полицейските служители срещу „професионалното прегаряне“.

Ключова роля за намаляването на случаите на тормоз има и засилването на нетърпимостта срещу агресията в обществото.