12 милиона лева за устойчиво развитие на парк Рила

Красимир Андонов

Близо 12 милиона лева е общата стойност на Проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила – втора фаза“, стана ясно на пресконференция днес. 

Проектът е с продължителност 4 години, финансира се от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и се съфинансира от държавния бюджет по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 

Целта ни е да подобрим състоянието на определени видове и техните местообитания от мрежата Натура 2000. Ще бъдат изпълнени дейности, които ще надградят постигнатите резултати през програмния период 2007 – 2013, дейности, които по друг начин не можем да финансираме – каза директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ Красимир Андонов. (чуйте звуковия файл) 

Снимка

Снимка