Неформалното образование в обществените библиотеки

Фрагмент от ''Цветовете на деня'', 20.02.2019 г.

Повишаване качеството на неформалното образование е една от целите на обществените библиотеки у нас. За да я постигнат, библиотечните специалисти преминават обучителни курсове и практически занимания, като търсят и чуждия опит. В тази връзка представители на регионални библиотеки преминаха обучение в Холандия, където неформалното образование заема близо 40% от всички дейности в библиотеките. Това обясни директорът на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин Десислава Иванова:

"Всички библиотеки, които посетихме, ни показаха отлична резултатност в дейностите по неформалното образование. Запознаха ни и със статистика, която показва, че дейностите по неформалното образование заемат 38% от дейностите в библиотеките. 54% от дейностите представляват предоставянето на литература, четене и информационни услуги, а останалото са дейности в сферата на изкуството и културата. Основно дейностите по неформално образование включват обучения по дигитални умения, на второ място са обученията по холандски език за чужденци. След това се нарежда обучението по чужд език... Ако трябва да направя съпоставка с българските библиотеки, за нас неформалното образование не е нито чужда, нито непозната сфера или начин на работа. От години се опитваме и въвеждаме подобни модели за предоставяне на библиотечни ресурси и услуги в полза на общността. Много често с почти всички наши дейности, насочени към неформалното образование и самоусъвършенстване, успяваме, но понякога срещаме и пречки, които най-вече се изразяват в немного добрата материална база и по-конкретно дори в състоянието на библиотечните  сгради."

Един от първите курсове по неформално образование, които видинската библиотека организира, е по компютърна грамотност. Това обучение постоянно се надгражда, обясни Десислава Иванова:

"Преди доста години започнахме обучения на възрастни хора по начална компютърна грамотност и интернет. Те сами се обърнаха към нас с молба да ги научим да работят на компютър. На тях не им е необходим документ, не им е необходимо формално образование, на тях са им необходими знания, за да могат да комуникират с децата си, които са в страната или в чужбина, за да могат да си намерят рецепта за готвене, за да могат да се погрижат за овощната си градина, изобщо знания, които биха ги улеснили и облекчили финансово... След доста такива обучения същите тези хора ни казаха, че не им е достатъчно това, което знаят, техните деца и внуци вече са им подарили смартфони и искат да се научат да работят на тях. Тогава направихме едно надграждащо обучение с тях, сега предстои да се направи ново обучение отново за малко повече знания и умения в областта на информационните технологии."

Десислава Иванова, директор на Регионалната библиотека във Видин
Жанрови обозначители смятат да въведат българските библиотеки по примера на холандските. Това ще улесни читателите при намирането на търсената от тях книга и ще допринесе за опазването на книгите, смята Десислава Иванова:

"Голямо впечатление ни направиха техните жанрови обозначители на книгите, които вече са въведени в една от библиотеките в България и които единодушно решихме да въведем и в нашите библиотеки. Те представляват стикери, които се поставят върху книгите. Всеки стикер е с графично обозначение, показващо жанра на дадената книга. Поставянето на тези стикери насочва от пръв поглед читателя и доста би го улеснила в избора на книги за домашно четене. Преди няколко години ние направихме една подобна промяна в подредбата, като тогава премахнахме определителя за националност на автора. Получихме доста добри отзиви от наши читатели..."

Холандските библиотеки имат и други добри практики, които българските библиотечни специалисти смятат да заимстват. Но едно нещо ги отличава съществено от работата на заемните у нас.

"Ако трябва да се направи съпоставка между холандските и българските библиотеки, може да се каже, че те изпълняват идентични функции и дейности и както в Холандия, така и в България библиотечните служители са доста добре обучени и квалифицирани. В Холандия обаче бяхме свидетели на нещо много съществено и важно. От място за книги там библиотеките с превръщат в място за хора. Общността, но и вземащите решения власти са осъзнали нуждата от библиотеки."

Друга съществена разлика е богатата доброволческа дейност. Според официалната статистика около 60% от работата в холандските библиотеки се извършва от доброволци.


Още от Цветовете на деня