Кирил Калев представя в „Нашият ден“ човека проф. Минко Балкански

Кирил Калев за срещата си с Минко Балкански в Париж, за епистоларната книга „Завет. Писмата на баща ми“, за автобиографичната Né dans les Balkans (Роден на Балканите), както и за предстоящия филм, посветен на бележития учен

Чуйте разговора на Ива Дойчинова с Кирил Калев за проф. Минко Балкански

Известно е, че българската култура е създала множество незабравими образи на майката, същевременно произведенията, посветени на бащата, не са твърде много. Дори от тази гледна точка книгата на проф. Минко Балкански „Завет – писмата на баща ми“ е интригуваща и важна.  Чрез нея големият ни учен отдава почит на баща си. Писмата, които Миню Балкански пише на сина си, очертават високия профил на един човек, който въпреки превратностите на съдбата, запазва достойнството, морала и честта си. Уроците, които бащата, останал в родината, преподава чрез писмата си на сина, който емигрира във Франция, са ценни свидетелства за времето.
Директорът на програма "Христо Ботев" Кирил Калев се срещна с професора в Париж, след като бележитият учен стана "Будител на годината" за 2018 година, и в предаването „Нашият ден“ разказва за контакта си с него, улавяйки различни аспекти на личността на професор Балкански – от великодушието и щедростта до съхраненото любопитство към света и хората и невероятната скромност на учения и човека Минко Балкански.