„Василе, младо даскалче”: Памет и песни за Левски в село Войнягово, Карловско

Преди 155 години Апостолът е главен за учител в нашето село. Знаем интересни легенди и пеем любимите му песни, казва секретарят на читалището Цонка Дамянова

Песни и легенди за Левски от с. Войнягово

Песните, свързани с живота и революционното дело на Васил Левски, отразяват един сантиментален щрих от неговата биография. Безспорна е любовта на Апостола към народната песен, несъмнена е и дарбата му на певец. Това подчертават всички негови изследователи – Иван Унджиев, Стефан Каракостов, Димитър Страшимиров, както и съвременните историци. Днес не разполагаме със специално изледване върху песните, които Левски е пял. В редица исторически трудове и документи е отделено място за неговите музикални способности. През 1987-1988 г. акад. Николай Кауфман и Димитър Стойнов публикуват студия в „Българско музикознание”, която разглежда песните, съпътствали живота на великия българин – народни и революционни, църковни песнопения. Авторите казват, че песните от неговия роден край заемат централно място в богатия му репертоар, но е трудно да се установи влизат ли например хороводни, обредни, седенкарски и др. Кои е предпочитал – градските или селските, с бързи или бавни мелодии? До нас са достигнали онези песни, които сподвижници на Левски и негови близки сочат в спомените си като любими или изпълнявани от него при различни случаи, както и песенни текстове, записни в личния му бележник.
Преди 155 години на 23 април 1864 г. (Гергьовден по стар стил) Васил Левски е главен за учител в село Войнягово, Карловско. „В какво точно се изразява неговата дейност в селото е трудно да се установи, тъй като не разполагаме с никакви документални свидетелства. Запазени са мемоарни податки на част от неговите ученици и всичко останало се основава на легенди и митове, които се предават от поколение на поколение“, казва историкът проф. Пламен Митев. С особена почит към Апостола жителите на с. Войнягово са изградили легендарни сюжети, възпяли са делата му в песни. Войняговци са запазили спомени за певческите изяви на Дякона по тлаки, сватби и седенки. Неговите любими песни днес изпълняват местни изпълнители, а легендите разказва секретарят на читалището Цонка Дамянова, уредник на училището-музей на Васил Левски във Войнягово.