Интеграция чрез образование

Интервю на Ирина Николова

В отговор на продължаващите нарушения на основните права на ромите Европейският парламент изисква по-силни мерки за борба срещу антиромските настроения в ЕС. Сред нарушенията, които ЕП вижда спрямо малцинството, са сериозните проблеми с достъпа до образование, до пазара на труда и до здравеопазването.

Преди време работен документ от Европейската комисия спомена България като страната с най-много успешни практики за интеграция на ромите, но и с проблем при превръщането на практиките в национална политика. На този фон все повече роми у нас стигат до извода, че успешната интеграция и подобряването на техните условия на живот, а оттам и неутрализирането на антиромските настроения, ще се случат благодарение на образованието.
Ирина Николова работи по темата. Чуйте прикачения файл!


Още от БНР уеб