Биологичното земеделие отново на кръстопът

 Българското биоземеделие отново на кръстопът“ е темата на Международната конференция по биологично земеделие, която ще се проведе на 22 февруари в Пловдив. На нея ще бъдат обсъдени някой от най-наболелите проблеми в сектор биопроизводство, свързани с нови наредби и агроекологични мерки.

   „Най-голямо притеснение сред бранша, пораждат текстовете в Закона и Наредбата, които касаят пестицидните остатъци в биологичните храни. Ако такива бъдат намерени, контролиращите са задължени при получаване на резултатите от лабораторните анализи, автоматично да налагат най-тежката възможна санкция, а именно, отнемане на сертификата на цялото стопанство. Това е крайно несправедливо и притеснително за стопаните” коментира за Радио Благоевград д-р Стоилко Апостолов, председател на Фондация „Биоселена“, един от организаторите на международния форум.

  На него са поканени да присъстват представители на биопроизводителите, на сертифициращи фирми, експерти от България и чужбина, които ще коментират проблемите в бранша и европейските практики за тяхното разрешаване.

Подробностите можете да чуете в интервюто на Биляна Славчева с д-р Стоилко Апостолов: 
Д-р Стоилко Апостолов
Още от БНР уеб