Визуални пана с молитви за християни, мюсюлмани и евреи в Кърджали за деня на майчиния език

Репортаж на Валя Апостолова за „Преди всички“ на програма „Хоризонт“

Молитви и песнопения на християни, мюсюлмани и евреи ще бъдат представени в Кърджали днес като част от проявите за Международния ден на майчиния език.

Чрез визуалните пана всеки може да се докосне до духовната същност на трите религии. Техните най-важни молитви и религиозни песнопения са изписани на арабски, иврит, турски, арменски и църковно-славянски.

Любопитното е, че думите са в оригинал. Десет дни са били необходими, за да бъдат написани словата, разказва Радост Николаева от Арт -движение „Кръг“

„Представяме две молитви от арабски, много трудно ръчно осъществени, изписани, които са преведени и на турски и на български. За това ние използвахме консултации и помощта на една елитна преводачка от арабски - Мая Ценова, и на господин Бейхан Мехмед, който е районен мюфтия на Кърджали. На иврит в оригинал представяме  молитвата, която по-късно е превърната и в песнопение, която е открита на 9 септември 1909 г. в Софийската синагога. Това е уникална молитва. „Барух аба бешем Адонай“ се нарича молитвата - „Благословени дошли в храма Божий“. Тя има много интересна съдба, защото академик Николай Кауфман някъде около 50 години след откриването на Синагогата открива тази молитва. Опитва се да я запише за хорово изпълнение. Успява това и тя остава в българската национална съкровищница - музикална. Чрез неговата експертиза тази молитва е запазена като песнопение. Впрочем във всяка от религиите, които ние представяме песнопенията и молитвите много често имат пан-културна и пан-географска стойност, поради факта, че те говорят на сърцето на вярващите по време на поклонение и всъщност няма значение на кого го изговарят това“, разказа Радост Николаева.

Посетителите могат да се докоснат и до арабския вариант на Ал-Фатиха - централната сура в свещената за мюсюлманите книга корана.

Организаторите предпочитат да наричат залата с паната арт молитвен салон, защото за тях това не е само изложба, а място, откъдето тръгва едно ново различно послание към жителите на Кърджали.

„Изискваше време изборът на молитвите, защото много от молитвите имат универсални значения, универсално послание, независимо дали са от Корана, дали са от стария или новия завет, как да избереш тази, която да въздейства, включително българския превод, защото тя е и на турски, и на арабски, и на иврит, но българския превод е насочен към българския читател и потребител“, допълни Радост Николаева.
Още от Преди всички