Докато държавата ни се бави, частни фирми взимат в свои ръце прецизното земеделие и дигиталното управление

Не повече от 3 000 стопани у нас прилагат дигитално земеделие

11 години след приемането на България в ЕС страната ни изготви Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони

Репортаж на Антоанета Петричанска

Как изглежда земеделието на бъдещето? Къде е ключът към по – устойчиви резултати в земеделските стопанства всяка година? Как се управляват стопанствата „от птичи поглед“ с изкуствен интелект? 

Отговорът е дигиталното земеделие. То беше един от акцентите в програмата на Международната селскостопанска изложба АГРА 2019, чиито домакин е Пловдив. 

Снимка

България вече 11 години е член на Европейсксия съюз. За двата програмни периода до сега само по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони у нас са вложени 1 милиард лева инвестиции за модернизация на земеделските стопанства. 

Няма обаче ясна информация дали и колко от тези средства са вложени в цифровизация и технологии за прецизно земеделие.

Едва преди седмица, на 13 февруари тази година, земеделският министър Румен Порожанов представи Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България. Тя е част от пакета важни документи, свързани с Общата селскостопанска политика след 2020 г.

И макар държавата да изостава значително, на пазара у нас се конкурират частни фирми, предлагащи продукти за прецизно земеделие и дигитално управление. 

Много земеделски стопани разполагат с навигационно оборудване, но това е едва първата крачка към прецизното земеделие. Необходимо е въвеждането на още технологии, които ще позволят подобряване на ефективността на производството. 

Дигитализирани машини, струващи стотици хиляди левове, могат да си позволят едрите земеделциТова са всъщност големите арендатори, които са и най – големите ползватели на европари. По правило става дума за сектора зърнопроизводство.

Засега у нас основен остава въпросът как да се улесни достъпът на земеделските производители до дигиталните технологии, за да произвеждат хем повече, хем по-екологосъобразно и устойчиво.

Стратегията за цифровизация на земеделието, която страната ни вече има, предстои да бъде одобрена от Министерскиясъвет. Така в идните години ще се работи за цифровизирането на българското земеделие. А дигиталното земеделие има потенциала значително да подобри живота в селските райони.

В световен мащаб на дигиталното земеделие се разчита и като на инструмент в борбата срещу глада.

Снимка

Снимка


Още от Ден след ден