За силата на добре осмислената традиция в борбата с престъпността

Разговор на Ива Дойчинова с Елена Евстатиева и Катина Клявкова

В Деня на подкрепа на жертвите на насилие в студиото на „Нашият ден“ водещата Ива Дойчинова насочва вниманието към модерните аспекти на този тежък проблем на съвременното българско общество. Особен интерес предизвика анкетата с граждани на София – „Какво прави човек престъпник?“. Сред получените отговори са: собственото желание, семейната среда, улицата, филмите, различните морални рамки, в които оперират хората, генетични форми, безработица, ненаказуемостта на престъпните деяния, средата, лични подбуди и неудовлетворения, откъснатостта на децата от семейството, гладът... При такъв широк спектър от криминогенни фактори, които пораждат голямата днешна престъпност, логично е обществото да търси нови форми за борба с нея. Форми които излизат вън от рамките на обичайната държавна роля в наказателния процес. Гости в студиото бяха Елена Евстатиева, радетел за възстановително правосъдие, и Катина Клявкова, юрист, практикуващ медиацията като метод за разрешаване на конфликти.

Философията на възстановителното правосъдие поставя в центъра всички засегнати страни – потърпевшите, извършителя и общността. Те са овластени да намерят начин да поправят сторено. Държавата изземва интересът и ролята на потърпевшия и това го прави втори път потърпевш. След години натрапчива пропаганда на постмодернизъм, с характерните му индивидуализъм и мултикултурализъм, изследователите установяват, че в „модерното общество имаме голям проблем с нарушените си отношения“, посочи Елена Евстатиева. Оттук необходимостта да се обърнем към старите ефективни практики на традиционното общество, където основният регулатор е общността. В крайна сметка истински модерното се оказва добре осмислената традиция…

Подробности по проведения разговор чуйте в звуковия файл.