Имаме ли застрахователна култура

Богомил Николов, директор на асоциация ''Активни потребители''

В България под 10% от населението има застраховка на жилището си, сочи онлайн проучване. Последиците от липсата на застрахователна култура най-често влизат в дневния ред на обществото при природно бедствие, например. Отделяме пари от семейния бюджет за застраховка обичайно при появата на конкретен проблем или с други думи - когато вече е късно.

Пазарът предлага голямо разнообразие от застрахователни продукти, сочи справката. Съществуват застраховки само за недвижимо и движимо имущество, а има и пакетни продукти, които обединяват няколко вида полици. При жилищното застраховане, много компании предлагат стандартни пакети, при които не се извършва оглед на жилището и не се описва имуществото, а само се поставя застрахователен лимит. 

Правят ли си видинчани имуществена застраховка и запознати ли са с нея?

"Не ми се е случвало да се застраховам, а ако има нужда, се доверявам на сина ми, който се грижи за тези неща... Не съм мислил по въпроса, но все пак основен момент е цената... Има различни причини, поради които нямам имуществена застраховка. Сред тях са липсата на финанси, липсата на проявен интерес, липса на предположение, че нещо такова ще ми се случи. Събрани всичките тези неща ме карат да правя този избор", коментираха видинчани. Младо момиче препоръча имуществените застраховки заради тяхната сигурност: 

"Тези застраховки са пакет от различни опции. По-добре да не ти се случва нещо подобно, но не би трябвало да е проблем да се отделят между 50 и 100 лева. Все пак по цял свят ползват тази застраховка, така че тя гарантира даден вид протекция."

Богомил Николов, директор на асоциацията "Активни потребители", разяснява, че "подобни застраховки не са скъпи, но в България липсва този вид култура":

"Застраховането на недвижимо имущество покрива множество рискове - например всякакви природни бедствия. Също така покрива и умишлени действия, т.е. кражби. Застраховката предпазва собствениците. Всяко недвижимо имущество може да бъде споходено от риск, за съжаление. Разумно е потребителите да се застраховат. Застраховането е доста разпространено, пък и не е скъпо. Масовите застраховки, в зависимост от различните рискове, струват между 20 и 50 лева, понякога и 100 лева. При всички случаи не са толкова големи, сравнени с риска, който евентуално се покрива. Да вземем автозастраховането - Каско е доста по-скъп тип застраховка. Отношението между цена на застраховката и рисковете, които се покриват, е изгодно."


На застраховане подлежи на практика всяко недвижимо имущество: жилищни сгради (апартаменти), вилни и стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки, съоръжения от специален тип, като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради. Покритията обхващат и много широк спектър от движимо имущество: общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника.


"Ако живеем в близост до река, е разумно да имаме клауза срещу наводнения. Нашето проучване сочи, че е добре човек да се застрахова. Съществуват различни полици, буквално десетки опции. Пред потребителя има опции и той може да избере протекция за каквото пожелае - дали апартамент, или даден предмет. Никой не може да предвиди дали късметът ще му обърне гръб. Потребителите трябва да мислят предварително, а не когато се случи белята. Като че ли в България по-скоро все още сме небрежни, предоверяваме се на офертите на търговеца и не сме внимателни. Не мислете, че когато на пазара има един продукт, то той е проверен от държавен орган. Както казах, ние тук в България нямаме тази култура. Цените на застраховките зависят от броя на застрахованите - ако речем, че още повече хора имат тази услуга, то цените ще продължат да падат надолу", съветва потребителите Богомил Николов.


Състоянието на сградата, видът на строителството, местоположението и още много други фактори оказват голямо влияние върху формирането на крайната цена на полицата. Когато сградата е по-стара и има опасност да се случи инцидент дори и без реално застрахователно събитие, цената на тази застраховка може да бъде доста по-висока. Когато има протекъл покрив на кооперация или жилищен блок, той се води обща част и ако не е застрахована цялата сграда, това може да бъде основание за отказ от плащане при възникнала щета конкретно във вашия апартамент.

Повече по темата- в звуковите файлове.
Още от Цветовете на деня