Жана Чакърова: Насилието над деца е недопустимо

Интервю на Станислава Георгиева с Жана Чакърова, директор на ОС на БЧК в Кърджали

Най-добрият начин да се борим с насилието е да създадем условия, в които то да не може да се случи. За да се създадат такива условия, хората трябва да имат информация за този негативен феномен в обществото ни, да станат чувствителни по темата и съпричастни към страданието и да формират в себе си нагласи на неприемане на насилието във всичките му форми.
На 26 март фондация П.У.Л.С., която е приела за своя мисия борбата срещу насилието чрез превенция и оказване на подкрепа на пострадали, и Българският червен кръст в Кърджали организират кръгла маса с участието на представители на министерства, държавни институции, неправителствени организации. Темата - насилието срещу деца. Идеята - очертаване на проблемите и обмисляне на бъдещи стратегии за работа в Източните Родопи. 
Това е един проект на центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица, пострадали от насилие, който работи в продължение на 20 години в Перник, който включва специалисти клинични психолози, адвокати, юристи, които могат да окажат помощ. Идеята е териториално да се разширява първознанието за проблема домашно насилие срещу деца, информираността на обществото, включително и на децата, че това е недопустимо. Ние поискахме да партнираме в този проект в частта ме, свързана с информираност на родители, институции, за да се предотврати това насилие и децата да знаят, че могат да кажат Стоп и че това не е нормално и не е общоприето. Даже напротив, това е наказуемо. Това каза за Радио Кърджали директорът на Областния съвет на Българския червен кръст в Кърджали Жана Чакърова. 
Участие в кръглата маса ще вземат представители на отделите "Закрила на детето" в областта, на МВР, общините. Сред идеите на организаторите е да се създаде онлайн база данни, да се направи линия тип "горещ телефон", на която деца могат да звънят и да търсят помощ и да получат съвети и консултации.
Проблемът е голям. Той съществува. Това, че така възпитани силно патриархално защитаваме всеки семейството си, понякога грешно, грешни представи и в децата си формираме, че това, което се случва у нас, е нещо, което засяга само нас, че хората не бива да знаят какво става в тази къща. Ние не говорим да се разголим всички, но там, където има насилие, то трябва да спре, коментира Жана Чакърова
Цялото интервю на Станислава Георгиева с Жана Чакърова може да чуете в прикачения звуков файл.
Още от Сутрешен блок "След първото кафе"