Искат половин милион от "ВиК"

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ обжалва пред Административния съд акт за публично държавно вземане на директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" -  Варна.

Според него, ВиК дружеството дължи почти 500 000 лева такса за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“ за 2017 година. Така постановеният акт е обжалван от водното дружество и  е образувано административно дело. В депозираната жалба се излагат доводи, че административният орган не е приложил убедителни доказателства за отнетите водни количества от язовир „Тича“ и съответстващата им дължима парична сума.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11 април от 09.30 часа. 


Още от БНР уеб