„Айде да сме по-добри“ - кампания на Център за приобщаващо образование

Слушайте предаването

Само 4% от българските ученици се чувстват добре в училище. Оказва се също, че т. нар. "елитни" училища, където от децата се очаква висок резултат, благополучието е най-ниско.

Липсата на общност и приятелство, конкурентната среда, фаворизирането на определени деца от учителите, както и социалните различия и липсата на усещане, че си значим - това са основните причини децата да се чувстват нещастни в училище.

Фокусирането върху успеха и високите оценки пренебрегва една важна страна на учебния процес – а именно - детето да се чувства добре и да влиза в клас с желание. Благополучието на децата е от ключово значение. Когато детето се чувства добре, значимо и оценено, то дава по-добри резултати.

Друг притеснителен извод от национално-представително изследване сред седмокласниците от  2018 г. показа, че 44.7% от тях не вярват, че техните съученици са добри хора.

Целта на четвъртото издание на кампанията „Айде да сме по-добри“ е да предизвика българското училище да предложи начини да подобри училищната среда. Самите деца биват насърчавани да търсят и споделят добрите неща, на които стават свидетели и да бъдат по-добри един към друг.

Кампанията „Айде да сме по-добри“ продължава до 31 май, а конкурсът за учители - „Видях доброто в теб“ - до 21 май.

Повече за двете кампании ще научите от разговора на Ива Дойчинова с Латинка Дучева от Център за приобщаващо образование и деца от столичното 51 училище.