Труден е пътят, за да стане едно училще иновативно

Експертна комисия към МОН  посети училището в Ново село и видинските училища ОУ "П.Р. Славейков" и  ПГ "Проф д-р Асен Златаров", за да се запознае с иновативните методи на преподаване.

Иновативните училища са сравнително ново нещо в България и вече за трета година с приемането на новия закон за образованието стана възможно реализирането на този нов метод на работа в българските училища - каза Иван Муцевски, държавен експерт "Иновативни училища" от дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" в МОН.

"В училището в Ново село видяхме, че има иновация там. Имаше обърната класна стая, комбинирани уроци, иновативни методи на преподаване, и още по-мило беше, че в тях бяха втъкани предстоящите Великденски празници. Видяхме един екип от преподаватели, невероятен. С голям интерес се отнасяме към професионалните гимназии. Бяхме в ПГ "Проф д-р Асен Златаров". Наблюдавахме комбиниран урок между математика, английски и биология, пет часа. Великолепно. Вътре участваха 5-6 учители, видяхме истинска иновация, работа по групи, видяхме, че знаят да решават проблеми и да прилагат знания, които са добили до тука. Допълнително пари за този статут не се отпускат, трябва да се доказваш с можене и качества и различно виждане и представяне на образователния материал."

Дълъг е пътят, за да стане едно училище иновативно. Преминава се през много оценки и комисии, включително  и външни оценители.   В област Видин иновативните училища са 7 и едно кандидатства за такова. В момента в България са 290 иновативните училища и още 160 кандидатстват да станат такива.

Съвсем скоро ще стартира националната програма "Иновации в действие", в която ще се включат всички  иновативни училища и още толкова неиновативни.


Още от Цветовете на деня