Повече сигурност или повече опасности за саморазправа крият в себе си промените за неизбежната отбрана?

Чуйте предаването

Парламентът единодушно прие на първо четене промени в Наказателния кодекс (НК), които разширяват случаите за освобождаване от наказателна отговорност при неизбежна самоотбрана. Вносителите на законопроекта предлагат да не се считат за превишаване на пределите на неизбежната самоотбрана случаите, когато нападението е извършено при противозаконно влизане в жилището, когато е насочено срещу живота, здравето и половата неприкосновеност на нападнатия, когато е извършено от двама или повече души, нощем или от въоръжен човек.

Във връзка с промените водещата Ива Дойчинова беше поканила в студиото на „Нашият ден“ адвокат Петя Шопова и Адела Качаунова, директор на правната програма на Българския Хелзински комитет, за да обсъдят проблема: дали промените в НК носят повече сигурност или повече възможност за саморазправа?

Адвокат Петя Шопова беше категорична: „Не харесвам тези поправки не само като адвокат, но и като специалист по правни науки. Смятам, че това е едно предварително обречено занятие, тъй като по тези текстове се е произнесъл Конституционният съд още през 1997 година. Освен това, когато миналата година беше направен първи опит за внасянето им, имаше много остра реакция от всички среди, така че смятам, че това действие е самоцелно и политическо.“

Адела Качаунова също се изказа изключително критично към промените: „Аз не само не харесвам поправките, а ги намирам за изключително притеснителни, защото показват едно отстъпление от държавността и като правозащитник силно се надявам, че те няма да видят бял свят.“

Така в студиото на „Нашият ден“ се оформиха две коренно противоположни точки: тази на вносителя на законопроекта за промяна в Наказателния кодекс Искрен Веселинов (неговото мнение също прозвуча в ефира на предаването), която беше подкрепена от народните представители, които гласуваха „За“ промените на първо четене в Народното събрание, те бяха подкрепени и от слушателите в ефира на предаването и от друга страна – гледната точка на експертите в студиото.

Въпросът към слушателите, освен дали подкрепят направените промени, беше: „Какво бихте направили срещу човек, който влиза незаконно в дома ви?“

Повече подробности за това как протече дискусията в студиото на „Нашият ден“ и какви бяха аргументите на страните в спора можете да чуете в звуковия файл.