Ради Минчев: Зададохме визията за Перущица за 30 години напред

Кметът на Перущица Ради Минчев пред Радио София

Благодарение на спечелени проекти, най-често по Оперативната програма за развитие на селските райони, през последните години възстановихме Историческия музей в Перущица, Дановото училище и изградихме модерен туристически център, градът ни е известен и с успехите в областта на баскетбола, каза пред Радио София кметът на Перущица Ради Минчев.

Като едно от важните постижения на общинската администрация Минчев посочи изработения с много усилия Общ устройствен план, който обхваща цялата територия на общината, а заедно с това е зададена визията за развитие през следващите 30 години.

Кметът на Перущица обърна внимание и на работата по Оперативната програма "Региони в растеж", насочена към възстановяване и поддръжка на обектите с културно-историческо значение, сред които и два паметника от национално значение - църквата "Архангел Михаил", където се е разиграла Априлската епопея и една от най-ранните християнски базилики - Червената църква.

Един от важните инфраструктурни обекти в града е новата спортна зала, където през миналата година бе проведена и Балканиадата по бадмингтон с участието на младежи от осем държави. Много баскетболни и волейболни отбори от страната избират залата, за да провеждат своята подготовка.

Ради Минчев подчерта в заключение, че цената на успеха за доброто развитие на една община е пълната отдаденост на каузата, заедно с обичта към родното място.


Още от Радиокафе