Групова изложба „Интеграция на идентичности“

Чуйте интервюто с художника Иво Пецов, организатор на изложбата

Очевидно е, че темата „Интеграция на идентичности“ е особено актуална. Това се потвърждава от груповата, българо-македонска изложба с това заглавие, която ни среща с интересни и качествени съвременни автори от България и Северна Македония. Експозицията се представя в прочутата Балабанова къща в Пловдив, като продължение в някаква степен на един друг проект от предишни години, който се наричаше „Свързване“.

Както казва проф. Свилен Стефанов, куратор от българска страна, в каталога, който представя авторите „Интересен е самият факт на изложбата, когато едни до други застават произведения на съвременни автори, интерпретиращи изкуството от радикално социалните, до напълно херметичните му измерения“. Ще си послужим и с още една оценка, на Горанчо Георгиевски, от македонска страна, който казва: „… повечето от тези автори са значими за промените на мисълта и концепта в съвременното македонско изкуство, за своя главна основа има комуникацията, приятелството, взаимното разбиране и преди всичко любовта към изкуството.

Творците, които не познават граници, винаги намират начини и осъществяват контакти с близките им творчески натури“. Ще цитираме някои  автори и творби като Иво Пецов: „Забравена интеграция“, Павел Целковски – „Човекът и морето“,  Беди Ибрахим – „Гнездо“, Шкипе Мехмети – „Тишина“. А от българска страна художници като Генади Гатев с творбата „Въображаеми генетични карти“, Иван Кюрнов с „Азбучни видове“ и други.


Още от Артефир