14 архитектурни екипа с оферти за новия облик на пл. "Св. Неделя"

Четиринадесет екипа - 8 международни и 6 български, кандидатстват в архитектурния конкурс за пространството около пл. „Св. Неделя“
Четиринадесет екипа - 8 международни и 6 български, кандидатстват в архитектурния конкурс за пространството около пл. „Св. Неделя“, обяви днес гл. архитект на Столичната община Здравко Здравков по време на отчет за дейността си за последните 3 г., откакто е на този пост. 

Състезанието ще се проведе между седем колектива. Те ще бъдат избрани за истинската работа и истинското проектиране, което ще стартира тази година, обясни главният архитект. 
Предвижда се на 20 юни журито да избере 7-те кандидати.

Здравков съобщи още, че нова наредба за градската среда ще задава стандартите за облика на столицата. Ще бъдат прилагани архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи, така че да се запази характерният облик на София. 
От днес работният проект на наредбата е качен за обществено обсъждане на страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“. 

Наредбата за градската среда трябва да е готова до края на годината и приета от Столичния общински съвет. В нея се залагат допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн, с цел опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на Столичната община.
 
Първоначално стандартите ще се приложат за централните градски зони. Собствениците на имотите ще имат срок, в който да приведат сградите си в съответствие с изискванията, допълни главният архитект на София.

Стандарт ще има и за надписите на информационни и туристически табели, разработен е и специален шрифт за столицата. С него трябва да се надписват всички информационни, туристически и градски елементи, както и улици.
Мнения и предложения към наредбата за градската среда ще могат да се подават до 17 юни както на електорнната поща на НАГ, така и на място в деловодството, като в рамките на обсъждането ще бъдат проведени и срещи с професионалните организации на архитектите, урбанистите и инженерите в София. 

Като успех откакто е на поста, главният архитект на София Здравко Здравков открои промяната в Закона за застрояването на Столичната община, който регламентира височината на строежите в зависимост от зоната на застрояване. Както и дигитализирането на някои услуги, включително и единната база между 24-те столични райони и НАГ, като се обмисля системата да се обвърже и с тази на ДНСК.
 
Още - чуйте в звуковия файл.

Последвайте Радио София и в Instagram. Харесайте и страницата ни във Facebook.

Още от Ритъмът на столицата