Защо беше спряна Стратегията за детето?

Чуйте разговора

"Нашият ден" вдига димната завеса, спусната пред Националната стратегия за детето, и кани специалистите да внесат яснота по въпроса.

"Стратегията беше спряна, не защото е опасна, а защото по нея няма обществен консенсус. Благосъстоянието на децата е обща кауза на всички и по тази тема не трябва да има разломи, а непрекъснат диалог " - подчерта Деница Сачева, зам. министъра на образованието.

Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата, изтъкна важните теми, които Стратегията адресира: патронажната грижа, да не се отнемат деца поради бедност, да бъде изградена детска болница (България е единствената държава в Европа, без детска болница), да се подобри детското правосъдие, да не редуцира броя на разпитите на деца - жертви на насилие - все важни проблеми, свързани с децата.

Друг спорен въпрос, залегнал в стратегията, се оказа темата за домашното насилие и забраната на "възпитателно шамаросване".

Защо не се случи диалогът по същество и се стигна до абсурдни примери на дезинформация? Възможно ли е да постигнем съгласие по въпросите, свързани с възпитанието.

Включванията на слушателите по телефона в студиото вдъхват известен оптимизъм.