Триумфът на крехките

Чуйте разговора с проф. Стоян Атанасов


„Властниците са способни да унищожат тези, които искат да подчинят, но са неспособни да посегнат на естетическите, етичните, духовните ценности, излъчвани от произведенията на тези творци (или от други източници). Без такива ценности човечеството не би могло да оцелее, някога, както и сега. Ето в това се състои триумфът на крехките герои на нашия разказ“.

Това пише Цветан Тодоров в епилога на книгата си „Триумфът на твореца. Революцията и творците. Русия 1917 - 1941“, която се оказа последна в неговия живот. Това не е книга-завет, а „завършек на дългогодишен изследователски процес“, както редакторът, преводачът на много книги на Тодоров и личен негов приятел Стоян Атанасов (настоящата е в превод на Нина Венова) пише в своя предговор.
  
Повече за книгата може да чуете в звуковия файл.


Още от Артефир