Избраха с голямо мнозинство проф. Румен Младенов за ректор на ПУ

| обновено на 21.05.19 в 18:46
Репортаж на Емил Костов

Професор Румен Младенов е новият ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. На днешното общо събрание бе избран и нов Академичен съвет. 

По време на Общото събрание на висшето училище, за ректор гласуваха 297 от делегатите. Проф. Младенов получи 84% от техния вот – 250 гласа „За”. „Против“ гласуваха  22, имаше и 25 „бели” (непопълнени) бюлетини. Официално новият ректор ще встъпи в длъжност на 1 юни.

Кандидатурата на проф. Младенов бе единствената и тя получи подкрепа от почти всички факултети на университета.

Сред предизвикателствата за своя мандат новият ректор открои продължаващото влияние на демографския срив, промяната в правилата за финансиране на висшето образование, пряката зависимост на финансирането на научно-изследователската дейност от мястото на Пловдивския университет в наукометричните класации, основани на публикации в световните бази данни, както и предлагането на привлекателни, съобразени с динамичния пазар на труда бакалавърски програми.

Пред членовете на Общото събрание проф. д-р Румен Младенов пое ангажимент, че в работата си ще се основава на принципите на приемственост, реализъм, прагматизъм и отговорност.  Той подчерта, че ще се опита да надгради постигнатото като използва разширена екипност за баланс с цел осигуряване на плавно и устойчиво развитие във възходяща посока. 

 

Освен че бе избран за член на Академичния съвет, досегашният ректор проф. д-р Запрян Козлуджов бе удостостоен и със званието „Почетен ректор“ на Пловдивския университет. Проф. Козлуджов каза, че стои зад кандидатурата на Младенов, която по думите му, има широка подкрепа в университета.

Основно предизвикателство пред Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ остава влошаващата се демографска ситуация в страната, водеща до намаляващ брой студенти и остра конкуренция за тях между университетите. Това посочи Запрян Козлуджов в своя отчет. Друг водещ проблем, според него, е моделът на финансиране,в който все по-голям дял има коефициентът според рейтинговата система. 

Новият ректор ще встъпи в длъжност в началото на следващия месец, а на 10 юни ще бъде заседанието на новия Академичен съвет, когато проф. Младенов ще представи и своя екип. 

Новоизбраният ректор – проф. д-р Румен Димитров Младенов, е роден през 1962 г. Той е професор в професионално направление „Биологически науки“. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. 

Ръководител е на Катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“ в Биологически факултет на ПУ и на Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ във Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив.

Зад гърба си проф. Младенов има и богат административен опит – 4 години е ръководител на катедра, 4 години е заместник-декан, 8 години е бил декан на Биологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“, а от 16 години е член на Академичния съвет на университета.Още от БНР уеб