Читалища недоволстват от законови промени

Репортаж на Стефка Павлова


Читалищни дейци изразиха недоволството си от изискване в Закона за мерките срещу изпирането на пари, което задължава председателя на читалището като физическо лице, което притежава юридическото лице, отговарящо за всички операции, да бъде вписан в Агенцията по вписванията. В Интернет те са инициирали петиция под наслов "Будителите не сме търговци! За запазване на народния характер на народните читалища!".

Потърсихме мнението  на  представители на културни средища в Северозапада по темата. Секретарят на Народно читалище "Възраждане" в Бойчиновци Валери Начев обясни, че законови промени превръщат читалищата в търговски дружества и ги обричат на закриване:

"От миналата година върви пререгистрация на народните читалища в Търговския регистър, вписваме се в Агенцията по вписванията, там внасяме вече документи, не през съда, както беше досега. Целта е да станем търговски дружества, както си говорим с колегите, болниците също станаха търговски дружества и добро не видяха. Вероятно и нас, ако останем така, ще ни последва същата участ, защото сме институции, които не произвеждаме, няма как да се самоиздържаме, а търговските дружества, знаете, че държавата не финансира. Ако се запази това нещо, след 4-5 години няма да има и читалища..."

Борислав Митрашков, председател на Народно читалище "Пробуда" във видинското село Флорентин, също не е доволен от промените:

"Ние недоволстваме, че вече ни вкараха в Търговския регистър така, както всяко едно търговско дружество. Читалището не е търговско дружество. Аз се сблъсквам с годишни финансови отчети. Не че ги нямаме, имаме ги. Но въпросът е защо е необходимо ние да вървим с 3-4 пакета документи, да ги внасяме в Агенцията, да ни връщат и да искат какво ли не, все едно ние реализираме някакъв оборот... Преди бяхме по друг закон и нещата вървяха малко по-леко, а сега толкова много са ни усложнили процедурата ,че не е истина..."

Самодейците от врачанското село Бърдарски геран също подкрепят петицията, обясни председателят на читалището Ирина Босилкова.

"От начало ставаше въпрос председателят или секретарят да се впише като собственик на читалището, което е немислимо, никой не иска да носи тази отговорност. С хода си да ни впишат в Търговския регистър се опитват едва ли не да превърнат читалищата в търговски дружества и се опасяваме, че след време това може да наложи самофинансиране на читалищата, тоест държавата да не поеме абсолютно никакъв ангажимент към финансирането на читалищата...Ако не отпаднат тези задължения и не удовлетворят желанията на читалищата, предполагам, че ще се с стигне и до следващи протести..."

Потърсихме за становище министерството на културата, но до момента нямаме отговор от ведомството.
Още от Цветовете на деня