„Отвъд преградите“

Разговор с Георги Александров и Ива Петрова

Студентите от втори курс в специалност „Книгоиздаване“ на Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет издадоха този път книга за бежанците, наречена „Отвъд преградите“. Дело на студентите са не само текстовете, но и издателската подготовка, извършена в рамките на дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“. Те са избрали пътя на непосредствената среща с мигрантите и разговора с тях, за да представят тази най-трудна, но и изключително важна тема през последните години за Европа. Студентският сборник разказва житейски истории на бежанци от първо лице, разказва и за българите, превърнали подкрепата на бежанците в своя професия, призвание, кауза. „Отвъд преградите“ търси отговори на въпросите за миграционната вълна през тези житейски истории. Интересно е, как изглеждаме ние самите през очите на бежанците и имигрантите? Реакциите ни и съпротивите, инструментализацията на публичните страхове и появата на псевдопатриотични призиви в условията на миграционна криза показват собствения ни капацитет за интеграция. Затова самите студенти казват, че това не е книга за телените огради между държавите, а за границите между хората, издигнати от страхове и предразсъдъци. Какво още искат да ни кажат студентите с тази книга и какво ни казват разказаните истории в нея?