Мария Йорданова - живот отдаден на читалищното дело

Фрагмент от ''Цветовете на деня''

В рубриката "Думата имат старейшините" ни гостува Мария Йорданова. Тя е  родена в село Гъмзово през 1949 година. Работата на Мария Йорданова не е обикновена, тя е най-вече просветителска, защото тя работи като библиотекар, а по-късно и като секретар в народно читалище "Просвета 1928" Гъмзово. И така цели 43 години. Днес въпреки че е пенсионер, тя продължава активно да участва в читалищната дейност като се включва в певческата и танцовата групи, и дава съвети на по-младите, които имат желание да се връщат към народните традиции и обичаи и да ги пресъздават. 

"Започнах работа 1968 година в читалището в село Гъмзово. Имаше интерес, хората четяха. Имахме и подвижни библиотеки. Имаше Седмица на детската книга, срещи с писатели, рецитали, събития, литературни вечери, обсъждания на книги. Аз участвах в самодейността на читалището, в хора. Имахме диригент Георги Борисов и да пеем правилно, това наследихме от него. Включваме всякакви песни в нашия репертоар. В зависимост от участието се определят и песните. Много трудно си намираме автентични влашки песни. Евдокия Орсоева е самодейка и пее такива песни. Развиваше се много театралната самодейност. В село Раковица получиха златни медали… Имаше период от време, когато танцовото изкуство много добре се развиваше… Читалищната дейност се определяше в периода есенно-зимен. Докато сега се води един цялостен живот, отбелязват се всички празници. "

 През 2018 година Мария Йорданова пише книгата "90 години Народно читалище "Просвета 1928“ - село Гъмзово. 

"Това, което ме накара да напиша тази книга са спомените ми от спортно Гъмзово, от детските ми години, това което съм преживяла на стадиона, в училищния двор  - футбол, вдигане тежести, лека атлетика, борба, колоездене, шахмат. Младежите сега не ми вярват като им разказвам това. За мен беше трудно да напиша тази книга,  защото материалът е много обемист и ми беше трудно да систематизирам материала в тази книга. "

Мария Йорданова от село Гъмзово отдава 43 години от живота си на читалищната дейност, дейност, която е същността на нейния живот, дейност, с която се гордее. 

Още от Цветовете на деня