Южен централен район е втори по икономически показатели след ЮЗР

През миналата година икономическите показатели  в Южен централен регион, който обхваща областите - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали бележат ръст. Това стана ясно на заседанието на регионалния съвет, проведено в Пловдив.


За миналата година в ЮЦР са реализирани проекти за над 3 млрд. лв. Нараснали са  брутният вътрешен продукт и с близо 8% се е повишила и  платежоспособността на населението, сочи годишният доклад за развитието на региона, който е на второ място след Югозападния, включващ столицата.

Данните отчитат намаляване на процента на хората в риск от бедност, както и ръст на заетостта. Икономическата активност в района е 54.3%. С негативна тенденция са демографските характеристики с изключение на област Кърджали. 

Ръст има при чуждестранните инвестиции, в сферата на услугите, аграрния и туристическия сектор.

Забелязва се, обаче, изоставане в инфраструктурните проекти и Вик сектора, в частност изграждане на пречиствателни станции за отпадни води. 

В този смисъл областният управител на Пловдив Здравко Димитров подчерта огромното социално-икономическо значение на проекта за водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“, който ще захрани с качествена вода жителите на 6 общини. 


Още от БНР уеб