Юбилей – художникът Симеон Панайотов на 60

Разговор със Симеон Панайотов

Съвсем наскоро Симеон Панайотов, нашият гост в това предаване, представи свои творби в галерия „Средец“ на Министерството на културата. Изложбата „Вибрации“ е по повод на неговата 60-годишнина и открива пред ценителите на изобразителното изкуство една по-различна представа за света, в който „бързаме“ да живеем. В картините откриваме „следи от времето“ и отражение на духовни и естетически състояния, които като че ли не ни впечатляват в ежедневието…

Роден в ателие на художник, Симеон Панайотов е орисан още с първото си вдишване да улови аромата на прясно нарисувана картина. Отрано привлечен от естетиката на изобразителното изкуство, той навлиза в живописта – едно от най-старите и почитани изкуства – с убеждението, че в правдивото отразяване на действителността, детайлът има не само важна роля, но и свой живот и място в творбата. Затова не е случайно, че неговите творчески търсения са насочени най-вече към преоткриване и преосмисляне на въздействието на отделни части от предмети и обекти. Подлага ги на своеобразна творческа дисекция, като без да ги разрушава, ги отделя от естествената им среда и търси други отправни точки. Експериментира непрестанно с формата, багрите, линиите и така създава свои самостоятелни естетически внушения, които макар и понякога доведени до абстракция, не губят доверието на публиката.

Симеон Панайотов, без да проявява консервативност, следва своя стил и основни принципи, изградени през годините на активно творчество. Навлиза в диалог с образите, като се стреми да не се разлива в крайности. Използва оригинален пластичен език, чрез който непрестанно осъществява жива връзка между своите картини и зрителя. Разнообразието на техническите похвати – платно, масло, хартия, колажи, смесена техника и пр. – му позволяват пълноценно да пресъздава свои впечатления от заобикалящата го среда. Така в своите творби той разкрива себе си чрез изтънчени художествени внушения и присъщата за него интуитивна сетивност…

„Днес, Симеон Панайотов е в своята творческа зрелост. Днес той е различим в резултата на своя артистичен избор. Избор, следвал артистичните интуиции и натрупаната опитност през дългите години на вътрешно съсредоточен и всеотдаен труд…“ С тези думи проф. Станислав Памукчиев открил юбилейната изложба. И нека да останем в тихата вибрация на белите картини, допълни той.


Посетителите може да разгледат тази изложба до 5 юли.
Още от Европейски паралели - за музея, за галерията