В Ружинци са на път да решат проблема с транспорта

В община Ружинци, където от поне десетилетие на няма обществен превоз с автобуси, са на път да решат проблема. Прието е и решение на общинския съвет,  каза кметът Александър Александров. Маршрутът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

"Взехме решение за процедура за избор на превозвач по линията Ружинци- Тополовец- Динково- Лом и обратно. Имаме съгласуването и разрешението на Министерството на транспорта, съгласието на областната транспортна комисия, така че работим в тази насока, за да можем да въведем транспортната линия и схема в нашата община."

Превозът между населените места в общината ще е с автобусите, с които пътуват учителите, освен, ако не се появи друг кандидат за обществен транспорт:

"Превозвачът вози учители от Видин до нашите три училища в общината. Има прекалено много време. Около 6, 7 часа на ден стои на стоянка без да прави нищо, така че можем да се възползваме от този транспорт."


Още от Каста дива