Образованието трябва да учи на работа в екип, комуникация и критично мислене

Александра Мирчева за условията за развитие на българското образование

Всяка година неправителствената организация Сдружение "Образование България 2030" организира Конференция "Образование", където се срещат гледните точки и на учители, директори и практици от системата, и на представители на бизнес институциите. Неотдавна стартира пилотен проект, в който се вижда на практика как могат да си взаимодействат двете системи. Лидерството в училище е един от ключовите фактори за успеха на училището и училищният директор има огромна роля за развитието на ефективни екипи, за преподаването и повишаване на резултатите на учениците, каза пред Радио София Александра Мирчева - проектен координатор на "Образование 2030" в първия учебен ден. 

Много е важно образователната система да бъде достатъчно гъвкава и ефективна спрямо много бързо променящия се свят. Тя трябва да развива у младите хора умения като работа в екип, комуникация, решаване на проблеми, критично мислене. Именно тези умения са универсални и много ценни в наши дни, те могат да бъдат използвани дори при смяна на професията, подчерта Мирчева.

Директорите, участници в проекта, са посочили като един от сериозните проблеми мотивацията на учителите, както и получаването на обратна връзка от своя екип за своята работа и взаимотношенията между служителите, ефективната комуникация в екипа за възприемане на нови подходи в преподаването и организационната култура.

Сдружението "Образование България 2030" обединява усилията на експертни граждански организации и отговорни бизнес компании, които инвестират по-дългосрочно в развитието на образованието. Всяка година организацията съставя мониторингов доклад, който да покаже мястото на българското образование в момента. Четирите основни цели на сдружението са равен достъп до качествено образование, резултати на учениците, приложимост на образованието и нивото на образователната макросреда.

Повече подробности за работата на сдружението в подкрепа на по-доброто образование - в интервюто с Александра Мирчева.

Още от Ритъмът на столицата