Новият прием по проекта "Родители в заетост" е с отворен срок

Мария Петрова за отворения прием по проекта ''Родители в заетост''

Агенцията по заетостта обяви нов прием по проекта "Родители в заетост", който подпомага родители, чиито деца не са приети в ясла или детска градина, и осигурява детегледачи.

Проектът е насочен към родители с деца до 5 години, които желаят да се върнат на работните си места, но нямат възможност да го направят, тъй като отглеждат децата си вкъщи, многодетни родители (семейства с три и повече деца) и безработни родители. Условието децата да не посещават детска ясла или градина важи само за първата група, докато за многодетните семейства е в сила условие подрастващите задължително да посещават детска ясла или училище, обясни пред Радио София началникът на дирекция "Европейски фондове" в агенцията Мария Петрова.

Желаещите да участват в проекта като детегледачи задължително трябва да са регистрирани в Дирекция "Бюро по труда", където се оформят техни профили и след това се предоставят на родителите, които сами избират детегледачите. Агенцията по заетостта сключва трудов договор с одобрените кандидати, добави Петрова.

Срокът за подаване на заявления по проекта "Родители в заетост" този път е отворен, тъй като се приема, че на родителите може да се наложи през различно време от годината да потърсят тази услуга. Сред отварянето на приема на 17 септември вече са подадени около 30 заявления, но от Агенцията по заетостта очакват интересът да се повиши още след началото на учебната година. Проектът ще се реализира до изчерпване на наличния финансов ресурс.

Повече подробности за проекта и условията за кандидатстване - в интервюто на Лилия Герчева и Данаил Конов с Мария Петрова.    

Още от Ритъмът на столицата