В Университетския център „Бачиново“ бе открита международна конференция

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е домакин на Международна научна конференция на тема „Невронауки, биоинформатика, микробиом – с поглед в бъдещето“, съобщиха от "Връзки с обществеността". 

Конференцията е посветена на 150 години от създаването на Българската академия на науките и 90 години от рождението на видния български микробиолог доц. д-р Емил Калфин. 

Във форума участват учени от Италия, Гърция, Англия, Португалия, Турция и България. Над 30 са младите учени, студенти, докторанти и постдокторанти. На международната конференция се представят най-новите постижения и тенденции в развитието на невронауките, изследвания на микробиома и свързаните с тях биоинформационни анализи. Обсъждат се насоките за контролиране на функционалните нарушения в организма на човека, които са в основата на редица социалнозначими заболявания, като болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, детски психиатрични заболявания, депресия, деменции от различен произход, състояния на страх и агресия. Днес бяха разгледани не само механизмите, лежащи в основата на тези заболявания, но също прецизирането, оптимизирането и персонализирането на тяхната терапия.

В рамките на международния форум, който ще продължи и утре, ще бъдат изнесени общо 27 доклада. 

Снимка


Още от Трафик София