Ценностите на миналото

Чуйте разговора с Момчил Цонев

В това издание на рубриката "Радиоавтограф" на предаването "Семейно радио" на гости ни е Момчил Цонев. Той е роден в Габрово и е културен мениджър и писател. Завършил журналистика, той носи у себе си характерното за професията любопитство. Историята е в центъра на неговите интереси. Любовта към нея наследява от своята майка, която е историк и дълги години е работила в Историческия музей на Габрово. Обявен е за един от най-изявените млади личности на България в класацията "40 до 40" за 2019 г. В родния си  град, Габрово, той създава множество проекти: Международен фестивал за улични изкуства, първата градска компютърна игра, онлайн енциклопедия и много други.

Още от най-ранна детска възраст, провокиран от училищни задачи, той започва да проучва историята на своето семейство и на други родове.

От разговора на Ирина Вълчанова с Момчил Цонев ще научите повече за интересната история балканджийския му род и за това как неговият прадядо се озовава в далечна Куба.

Интересът му към миналото бързо надхвърля пределите на рода и се насочва към народопсихологията и историята на българите. Първият му зрял проект е история на град Габрово. По това време, той вече е магистър по културология, с направление съвременни изкуства, а в проекта участие взима и неговата майка – Даниела Цонева, чиято специалност като историк е Българското възраждане. Двамата започват да пишат поредица  от исторически издания под общото заглавие "Габрово – живият град". В хода на работата си Цонев започва по-добре да проумява характерните черти на габровския характер и да го обвързва със суровия живот на балканджиите.

Важна за Цонев е и кампанията "Спаси спомен", която се опитва да запази изчезващи истории и думи. През 2018 г. той създава проекта "Имало едно време в България", който подтиква хората да споделят лични семейни и родови истории. В началото хората трудно се решават да споделят. По-късно проектът се разраства и така се поява и каузата на "стародумците" – група във фейсбук, в която хората споделят архаични и диалектни думи от различни райони. Постепенно, покрай думите, потребителите започват да се споделят и цели истории. 

За Цонев най-важни остават онези истории, в които и днес можем да открием някаква поука. Те вдъхновяват, но и могат да мотивират да се развиваш. Такива за Момчил Цонев са историите на габровските индустриалци. От разговора ще научите още, че Габрово е първият град, който цар Фердинанд посещава непосредствено след обявяването на независимостта. Там той отсяда в дома на индустриалеца Иван Хаджиберов. Твърди се, че габровецът го посреща с думите: "Добре дошли, Вие сте Цар на българите, но аз съм Цар на електричеството". Тази негова самонадеяност се дължи на факта, че две години по-рано Хаджиберов открива първата в България водна електрическа централа за промишлени нужди, направена изцяло с български капитал.