Голямото брайлово четене започна от Габрово

Репортаж на Велина Махлебашиева в предаването ''Хоризонт за вас''

В юбилейната 210-годишнина на Луи Брайл, създателят на гениалните шест точки, благодарение на които незрящият човек може да пише и чете, Националното читалище на слепите популяризира уникалната азбука чрез Голямото брайлово четене. То започна от Габрово.

Репортажа на Велина Махлебашиева в предаването "Хоризонт за вас" можете да чуете от звуковия файл.

Още от Хоризонт за вас