С нова лаборатория УАСГ ще взаимодейства с европейски ВУЗ за пътната безопасност

Подробности за възможностите на лабораторията предоставя инж. Христо Грозданов
Нова лаборатория, открита на територията на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), ще предоставя възможност за изпитвания, свързани с проектирането, строителството и поддържането на транспортната инфраструктура.

Към лабораторията има изградени компютърна зала и конструктивна работилница.

Основната дейност на звеното е ориентирана към научноизследователски проекти с цел обогатяване на съвременното изграждане на транспортната инфраструктура, чрез сътрудничество и реализиране на взаимни проекти със строителни фирми от практиката и други научни лаборатории на международно ниво.

Вече има предварителни разговори и споразумения за сътрудничество със 7 университета в Европа.

Науката е основното нещо, което може да повлияе на пътната безопасност, обясни ръководителя на лабораторията инж. Христо Грозданов.

Повече – чуйте в разговора със специалиста.


Още от Трафик София