Животът на архивите в дигиталния свят

Разговор на Мария Мира Христова с Христо Иванов и Михаил Груев

"В архивистиката обемите документи се измерват в линейни метри и километри. В системата на българските архиви има около 94 линейни километра архиви. Те се държат в различни архивохранилища в страната.

Разбира се, съхраняването на архивите изисква ресурс – поддържането на модерен архив е скъпа работа, а в цялата страна хората, които работят в архивите, са 350 души", каза доц. Михаил Груев, директор ДАА „Архиви“ в интервю на Стефани Калчева за "Нашият ден".

Разговорът в студиото с проф. Христо Иванов, експерт по мениджмънт в комуникациите, е на тема дигитализация и къде стои България на границата между аналоговия и дигиталния свят? Къде са пробойните в киберсигурността, как се дигитализира паметта и кога ще можем да проследим родословното си дърво, без да ставаме от компютъра.

Казаното от експертите в студиото навява и интересни идеи за перспективните професии в близко бъдеще, където, наред със специалистите по киберсигурност, ще се наредят и хората, боравещи умело със съхранената през годините информация. 


Още от Нашият ден