Във Враца определиха местата за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Общинска администрация Враца предприе мерки, които позволяват на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Мерките са утвърдени с решение № 126/17.10.2019 на ОИК Враца.

Като достъпни за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени 25 секции във Враца и селата от общината, които са с най-малък брой избиратели по избирателен списък.

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция. Заявки за транспорт в изборния ден - 27.10.2019 г., за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гр. Враца ще се приемат от община Враца на тел. 092/62 05 66 от 7:00 ч. до 19:00 ч.

Още от Враца