За пътя и парите в "Денят на совите"

Трябва ли да бъде тайна заплатата ни? Това ще ви попитаме в първата част от срещата ни в „Денят на совите“. Повод за въпроса са последните коментари и примери, според които споделянето на подобна информация би могло да има сериозни административни последици. След това ще се отдадем на една по-философска тема. Кога не е необходимо пътят да има посока? Върху това ще разсъждаваме след 22.00. В последния час на предаването ще се върнем още веднъж към най-интересните отговори по темите от изминалата седмица. Данаил Денчев и Ирина Николова ще бъдат ваша компания до полунощ.